Учебни планове

Приети за учебната 2020/2021 година

Учебни планове 2020-2021


Приети за учебната 2019/2020 година

Училищни учебни планове за V, VI, VII, VIII, IX, X класове


Приети за учебна 2018/2019 година

Училищни учебни планове за V, VI, VII, VIII, IX класове


Приети за учебна 2017/2018 година

Училищен учебен план за приетите в V клас

Училищен учебен план за VI клас

Училищен учебен план за приетите в VIII а клас

Училищен учебен план за приетите в VIII б клас

Училищен учебен план за приетите в VIII в клас

Училищен учебен план за приетите в VIII г клас


Приети за учебна 2016/2017 година

Учебен план за приетите в V клас

Учебни планове за приетите в VIII клас за 2016-2017


Приети за учебна 2015/2016 година

Технологичен профил – ИТ

Природо-математически профил с ИТ и математика

Природо-математически профил с математика и информатика

Природо-математически профил с биология и химия