Учебни планове

За учебната 2023/2024 година

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

Училищен учебен план 8a клас

Училищен учебен план 8б клас

Училищен учебен план 8в клас

Училищен учебен план 9а клас

Училищен учебен план 9б клас

Училищен учебен план 9в клас

Училищен учебен план 10а клас

Училищен учебен план 10б клас

Училищен учебен план 10в клас

Училищен учебен план 11а клас

Училищен учебен план 11б клас

Училищен учебен план 11в клас

Училищен учебен план 12а клас

Училищен учебен план 12б клас

Училищен учебен план 12в клас

 


За учебната 2022/2023 година

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

Училищен учебен план 8a клас

Училищен учебен план 8б клас

Училищен учебен план 8в клас

Училищен учебен план 9а клас

Училищен учебен план 9б клас

Училищен учебен план 9в клас

Училищен учебен план 10а клас

Училищен учебен план 10б клас

Училищен учебен план 10в клас

Училищен учебен план 11а клас

Училищен учебен план 11б клас

Училищен учебен план 11в клас

Училищен учебен план 12а клас

Училищен учебен план 12б клас

Училищен учебен план 12в клас

 


За учебната 2021/2022 година

Учебни планове 2021-2022


Приети за учебната 2020/2021 година

Учебни планове 2020-2021


Приети за учебната 2019/2020 година

Училищни учебни планове за V, VI, VII, VIII, IX, X класове


Приети за учебна 2018/2019 година

Училищни учебни планове за V, VI, VII, VIII, IX класове


Приети за учебна 2017/2018 година

Училищни учебни планове за V, VI, VIII класове


Приети за учебна 2016/2017 година

Учебен план за приетите в V клас

Учебни планове за приетите в VIII клас за 2016-2017


Приети за учебна 2015/2016 година

Технологичен профил – ИТ

Природо-математически профил с ИТ и математика

Природо-математически профил с математика и информатика

Природо-математически профил с биология и химия