Важно за съботните школи по матемтика и програмиране

На 7 януари 2017 г., поради очакваните ниски температури и влошени зимни условия, занимания в школата НЯМА да се провеждат.

Първото занятие за 2017 година ще се състои следващата събота, на 14 януари 2017 г.

Източник на информацията >> СМБ секция Видин