Промяна в разписанието на учебния процес

Със Заповед №465/9.01.2017г. с решение на Педагогическия съвет взето с Протокол №6/9.01.2017г. се определя 10.01.2017г. /вторник/ за неучебен ден.

Учебните занятия от 11.01.2017г. до края на седмицата ще започват от 8.30 – първи час, като ще бъдат с продължителност 20 мин., малко междучасие – 5 мин., голямо – 15 мин. >> разписание