Лабораторно упражнение по химия в 5. клас

Ех,че интересно!
Учениците от 5 клас проведоха лабораторно упражнение в часа „Човекът и природата“. В него те се запознаха със средствата, с които работи всеки химик.
Децата научиха как да различават еднородни и нееднородни смеси чрез опити. Използвани бяха вещества като син камък, сяра, желязо и др. За да осъществят задачите, момчетата и момичетата от 5 клас се разделиха на екипи. За малките химици това беше нов и много забавен начин да научат новия си урок.
„Беше интересно и забавно.Почувствахме се важни-като истински учени“, коментираха децата.

Автор на текста: Християна Страхилова