Произходът на живота – интересен начин на представяне в час по биология и здравно образование

Учениците от 11.в клас на ППМГ „Екзарх Антим I“ проявиха инициатива и взеха активно участие в урока по биология, представящ различни хипотези за произхода на живота. Най-атрактивна беше групата, представила хипотезата за божествения произход на живота на Земята.