„Европейско кенгуру“ 2017

Информация за всички групи без IV клас >> СМБ Видин

Областен кръг на Математическо състезание “Европейско кенгуру“ за учениците от IV клас

Съгласно заповед № 167/28.02.2017 г. на Началика на РУО – Видин състезанието ще се проведе в ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин.

 1. Заявление за участие в състезанието

  •  Учениците от IV клас получават бланка по образец в училището, в което учат.
  • В срок до 7 март 2017 г. заявлението, попълнено от родител или настойник, се предава на този, от когото е получено.

2. Формат на състезанието:

Форматът на областния кръг е 24 задачи с избираем отговор и 2 задачи с кратък свободен отговор. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки и се проверяват централно от Националната комисия.

За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21–26 се присъждат 5 точки.

За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.

Времетраенето на областния кръг е 90 минути.

3. Явяване за участие

Заявилите участие ученици се явяват в ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин не по-късно от 10:15 часа на 18.03.2017 г.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Женя Спасова-ЗДУД