Нови успехи по философия!

filosofia2017Борислава Чотрева от 11.в клас на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим І“, единствена от област Видин, се класира за Националния кръг на олимпиадата по философия. Това е поредното признание за таланта на Борислава, която е двукратен победител (2015 и 2016 г.) от Националната ученическа философска конференция „ЧОВЕК-СВЯТ“ в Бургас. През тази година ученичката от видинската математическа гимназия представи областта за трета поредна година в престижното състезания и се върна със сертификат от Бургас. През 2016 г. спечели първо място в страната от XV Национален конкурс „Бог е любов“.

Националния кръг на олимпиадата по философия ще се проведе на 1 април в Кърджали, а Борислава Чотрева ще бъде придружена от своята учителка по философия Марчела Маркова.

Националният кръг се провежда в 4 (четири) астрономически часа и на него учениците решават тест с 10 въпроса от история на философията и пишат по избор върху един от зададените от Националната комисия философски фрагмента (теми). Тестът предполага запознатост с идеите на следните автори: Платон, Аристотел, Августин, Рене Декарт, Джон Лок, Жан-Жак Русо, Имануел Кант, Фридрих Ницше, Жан-Пол Сартр, Карл Попър.