Важно за приема след VII клас в ППМГ Видин

ПРИЕМ 2017/2018

ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!

ЗАЩО В ППМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“-ВИДИН?

ЗАЩОТО ТУК

 • Ще получа отлична подготовка и ще науча поне два чужди езика;
 • Ще продължа в най-добрите университети у нас и по света;
 • Ще работя това, което харесвам;
 • Ще получавам това, което заслужавам.

1Профил „Софтуерни и хардуерни науки“-1 паралелка

Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии, английски език

Балообразуване:

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО.

2Профил „Математически“- 1 паралелка

Профилиращи предмети: математика, информатика, география и икономика

Балообразуване:

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и МАТЕМАТИКА

3Профил „Математически“– 1 паралелка

Профилиращи предмети: математика, информатика, английски език

Балообразуване:

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;
  • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
  • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и МАТЕМАТИКА

4Профил „Природни науки“- 1 паралелка

Профилиращи предмети: биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Балообразуване:

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Подробна информация >> тук