Форум театрални представления по проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“

teaturПродължават творческите работилници и изнасянето на форум театралните представления на Видинската математическа гимназия по проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“ на ППМГ „Екзарх Антим I“.

Във връзка със заложените дейности по проекта бяха изнесени 2 представления – „Две сестри“ пред учениците от 5. клас на Математическата и „Телефонна измама“ пред възрастни хора от с. Жеглица.

Представленията минаха при голям интерес и постигнаха желаните резултати- участие на зрителите в самите сценки и направени изводи за правилни реакции при конфликтни ситуации. Постигната бе и основната наша цел за развитие на социалната и емоционална интелигентност на децата и младежите в риск чрез прилагане на иновативни методи и усвояване на знания и умения чрез преживяване, информиран избор и активност.