АКО ИСКАТЕ ВИЕ ДА ИЗБИРАТЕ УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО ЩЕ УЧИТЕ

Пробен изпит по математика за седми клас

Съюзът на математиците в България – секция Видин  организира пробен изпит по математика за седмокласници на 23 април  2017 г. Изпитът ще се проведе в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Видин и ще бъде във формата на Националното външно оценяване, а именно:

Начало: 10:00 часа;

Първи модул: време за работа 60 минути;

Втори модул: време за работа 90 минути.

Във всяка стая ще има не повече от 15 ученици.

Всеки ученик ще получи комплект с изпитни материали, съдържащ изпитен тест, формули  и бланки за отговори за първи и за втори модул.

Оценяването ще е само с точки и според критериите от 2016 г., а всеки участник ще може да получи работата  си  в ПМГ след 27 април от 9:00 до 16:00 часа. Резултатите няма да бъдат обявявани публично.

Заявления по образец ще се приемат от 9:00 часа на 8.04.2017г. до 17:00 часа на 21.04.2017 г. в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин. Заявка може да се направи и на електронната поща на секцията  smb.sekcia.vidin@gmail.com,  като се посочат трите имена, училището и населеното място на ученика.

Такса за участие няма да се събира.