Класиране на Националната олимпиада по математическа лингвистика

1ivo-lingvistika2017

Ивайло Стоянов от 11.в клас на видинската природо-математическа гимназия се класира за националния кръг и на олимпиадата по математическа лингвистика. Олимпиадата ще се проведе в Смолян от 29 април до 1 май 2017 г. Ученикът ще бъде придружен от г-жа Роза Георгиева, която е с най-голям принос за успехите на Ивайло в тази интересна област.

Олимпиадата по математическа лингвистика представлява ученическо състезание по решаване на самодостатъчни лингвистични задачи, предполагащи познаване на основните понятия от езикознанието и математиката само в рамките на училищната програма (български език, чужди езици, математика), свободноизбираема подготовка и извънкласната работа по лингвистика, както и обща култура.