Целеви средства от Държавата за оборудване и обзавеждане на кабинети и класни стаи в ППМГ „Екзарх Антим I“

350хилНа пресконференция днес във Видинската природо-математическа гимназия бе съобщена радостната новина, че са отпуснати целеви средства от Държавата за оборудване и обзавеждане на кабинети и класни стаи в ППМГ „Екзарх Антим I“ в размер на 350 000 лева.

„Тези средства са извън бюджета на проекта, който ще бъде изпълнен по Оперативна програма „Региони в растеж“ за изграждане на физкултурна зала, за реконструкция на сградата и облагородяване на пространството около училището. В този проект за заложени около 130 000 лева за учебно оборудване, но сегашните средства- 350 000 лева, които са преведени, те са извън обхвата на това, което е заложено в другия проект, т.е. няма да бъдат дублирани като средства и като учебно обзавеждане и оборудване.“

Директорът на математическата гимназия Румяна Петрова изказа своята благодарност:

„Малко са училищата в региона, които могат да се похвалят и да бъдат благодарни за случилото се. Естествено, че Дядо Коледа прави чудеса. Нашата Коледа за сетен път донесе поредното чудо на математическа гимназия. Радостни сме и благодаря от сърце.“

Участие на наши ученици на Международен биомедицински конгрес

bio-kongresУчениците от ППМГ „Екзарх Антим I“ бяха единствените поканени от област Видин да участват в работата на Международния биомедицински конгрес в гр. София. 

Те получиха възможност да разговарят и да обменят знания и опит със студенти, лекари, специалисти от страната и чужбина, както и да посетят уъркшопи на различни теми като паразитология, кариотип, кариограма, медицински шевове, медицински възли, спешна помощ, анатомия на дъвкателния апарат, зеничен рефлекс и много други. Събитието вдъхнови и мотивира нашите ученици да се развиват в сферата на медицинските науки, което е предпоставка за бъдещата им успешна реализация, както в личен, така и в професионален план. 

Поредни успехи на международното състезание по математика


Международно състезание „Математика без граници“ 2017. Успехи на есенния кръг на надпреварата. Поздравления за талантите ни от  Профилирана природо-математическа гимназия – Видин!

Кръгла маса на тема: „Прилагане на форум техники и менторство във възпитанието и обучението на деца в риск

КОЛАЖ ТЕАТЪР ФОРУМ 2017-1На 10 ноември 2017 г. Училищното настоятелство на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ – гр. Видин проведе Кръгла маса на тема: „Прилагане на форум техники и менторство във възпитанието и обучението на деца в риск.

На събитието присъстваха ученици, учители, родители, директори от Видин и областта, както и представители на общински институции, работещи с деца и младежи в риск.

На кръглата маса бе представен проектът „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“.

Участниците в Студио „Форум театър – математическата“ направиха демонстрация на форум театрално представление на тема „Агресията сред младите хора“.

Представлението и зададените след това въпроси към присъстващите предизвикаха дискусия и обсъждане на методите и техниките, прилагани във възпитанието и обучението на децата и младежите.

Театралното студио „Форум театър – математическата“ по проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“

АЗ СЪМ + АЗ ИМАМ = АЗ УМЕЯ

2 4И през тази учебна година продължиха изявите на театралното студио „Форум театър – математическата“ по проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“ на Сдружение „Училищно настоятелство на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“– гр.  Видин”.

Тетралите представиха своите постановки пред ученици от Видин, Брегово и Белоградчик.

Проектът постигна своите цели – развитие на социалната и емоционална интелигентност на децата и младежите в риск чрез прилагане на иновативни методи: форум театър и менторство, които създават условия за формиране на  функционална грамотност на учениците – усвояване на знания и умения чрез преживяване, критично и самокритично мислене, информиран избор и активност в усилията за подобряване на собствения живот. 

Проектът е финансиран от  Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.

Студио „Форум театър – математическата“

1В началото на учебната 2017/2018 година се проведоха последните творчески работилници на Студио „Форум театър – математическата“. Театралите подготвиха последните си изяви по проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“ на Сдружение „Училищно настоятелство на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“– гр.  Видин”