Кръгла маса на тема: „Прилагане на форум техники и менторство във възпитанието и обучението на деца в риск

КОЛАЖ ТЕАТЪР ФОРУМ 2017-1На 10 ноември 2017 г. Училищното настоятелство на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ – гр. Видин проведе Кръгла маса на тема: „Прилагане на форум техники и менторство във възпитанието и обучението на деца в риск.

На събитието присъстваха ученици, учители, родители, директори от Видин и областта, както и представители на общински институции, работещи с деца и младежи в риск.

На кръглата маса бе представен проектът „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“.

Участниците в Студио „Форум театър – математическата“ направиха демонстрация на форум театрално представление на тема „Агресията сред младите хора“.

Представлението и зададените след това въпроси към присъстващите предизвикаха дискусия и обсъждане на методите и техниките, прилагани във възпитанието и обучението на децата и младежите.