Студио „Форум театър – математическата“

1В началото на учебната 2017/2018 година се проведоха последните творчески работилници на Студио „Форум театър – математическата“. Театралите подготвиха последните си изяви по проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“ на Сдружение „Училищно настоятелство на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“– гр.  Видин”