В час с технологиите за по-качествено образование

erazum

Проект 2017-1-BG01-KA101-035772

 „В час с технологиите за по-качествено образование”

“Как да направим нашето училище по-интернационално” бе темата на вътрешноинституционален квалификационен семинар във Видинската природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“. Мануела Живкова и Лорета Борисова наскоро се завърнаха от Беналмадена, Испания, където взеха участие в международен курс на същата тема. Те представиха пред колегите си идеи за развитие на политиката на училището за интернационализация, значението на този процес за повишаване качеството на обучението и разкриване на нови възможности, както пред учениците, така и пред учителите. Интернационализацията включва всякакъв вид дейност, която е част от учебната програма и е свързан със: сътрудничество с други училища, учители, държави; контакт с различни виждания и образователни системи; разбиране и оценяване на различни култури; насърчаване на европейско и глобално гражданство и засилване на международна ориентация. Обсъдени бяха и въпроси, свързани с разработването и осъществяването на международни проекти чрез платформата eTwinning и по програма Еразъм+; особеностите на междукултурното общуване; как да се планират дейностите по тези проекти и да се осигури добра оценка на качеството. Екипът за интернационализация подготвя план за интернационализация на училището, който ще бъде публикуван на сайта на гимназията. Най-интересно беше краткото представяне на учителската професия в Швеция, Финландия, Франция и Гърция. Учители от тези страни участваха в курса, проведен в Беналмадена, Испания. Интересната презентация пред целия учителски колектив на гимназията завърши с почерпка- традиционни местни сладкиши от района на Малага. Семинарът е част от проект „В час с технологиите за по-качествено образование“ по програма Еразъм+ Образователна мобилност за граждани (КД 1).