Съобщение

ППМГ Видин уведомява всички ученици от XII клас, че на 01.02.2018 г. и 02.02.2018 г. от 8.00ч. ще се проведат пробни матури, а за учениците от другите класове ще се провеждат редовни учебни занятия.

Междусрочната ваканция е от 03.02.2018 г.  до 06.02.2018 г. включително.

Учебните занятия ще започнат на 07.02.2018 г. (сряда) съгласно седмичното разписание за втори учебен срок.