Родителски срещи

На 13.02.2018г. от 18.00ч. ще се проведат родителските срещи за  приключване на първи учебен срок.