ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“-17.03.2018 Г.:

http://www.bulgarian-kangaroo.eu/

  • Протоколите с резултатите на участниците и верните отговори на задачите, без тези на задача 26, следва да се обявят веднага след състезанието на 17.03. 2018 г. около 17:00 часа в училището, където са се явили учениците. Това е изискване на Регламента на състезанието, който можете да намерите на уебстраницата на Министерството на образованието и науката: https://www.mon.bg/bg/80
  • Верните отговори, включително и на задачите с номер 26, ще бъдат качени на уебстраницата на Министерството, както и на уебстраницата на Сдружение „Европейско кенгуру” на 26 март 2018 г. Отговорите на учениците върху задача 26 се проверяват от Националната комисия.
  • Както е посочено в Регламента, Международните правила за провеждане на състезанието изискват запазване на тайна на задачите до 17 април 2018 г. Това се налага, защото състезанието не е проведено все още във всички държави.
  • За Националния кръг на състезанието, участниците в който (общо 400) ще бъдат определени от Националната комисия в зависимост от получените резултати. Това ще стане през м. май 2018 г.

По въпроси около състезанието, моля, обръщайте се към организаторите, МОН, РУО-ВИДИН.