Успехи на олимпиадата по история

елена 2018

Елена Радулова от 7.клас на ППМГ „Екзарх Антим Ι“ се класира за Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация със седми резултат в страната от 36 допуснати ученици. 

Успехът е голям, защото ученичката е единствената допусната от област Видин в групата на седмокласниците с актив от 65.5 точки.

Националният кръг на олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе на 21-22 април в Кърджали. За учениците от VІІ клас състезанието ще протече по следния начин:

1. Първият етап от националния кръг представлява писмен изпит, който включва:
задачи със свободен отговор за хронология, понятия, работа с текст, изображение
и карта – 75 т.
задача за създаване на писмен текст със съответстващия й брой точки – 25 т.
максималният общ брой точки – 100.

2. До втория етап от националния кръг се допускат учениците с оценка не по-ниска от отличен 5,50 на първия етап. Вторият етап представлява събеседване с членовете на Националната комисия, при което учениците защитават своите знания и показват историческа култура.