НИЕ СМЕ ФАМИЛИЯ ППМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“ ВИДИН- УЧИМ, РАСТЕМ, УСПЯВАМЕ И СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО!

НИЕ СМЕ ФАМИЛИЯ ППМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“ ВИДИН – УЧИМ, РАСТЕМ, УСПЯВАМЕ И СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО! 
Автор: Християна Страхилова

утреНа 26 април 2018 година пред Художествената галерия „Никола Петров“ във Видин се проведе Панорама на профилираното и професионалното образование, в която всички училища от община Видин представиха утвърдения си план-прием за учебната 2018/2019 година. Ние с усмивка и внимание разказвахме на седмокласниците, дошли да се запознаят с възможностите за продължаване на образованието си, какви са профилите на нашето училище, каква е атмосферата при нас, какво учим, как се чувстваме, как развиваме своите таланти и интереси в рамките на учебните и извънкласните занимания- клубове, кръжоци, спортни секции, участия в проекти и програми- самостоятелни и такива, които са в сътрудничество с други училища от България и от чужбина.

Кандидатстващите след завършен 7 клас в нашето училище могат да изберат един от следните три профила:

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“- А паралелка, профилиращ предмет: информатика. Да научим повече за този избор: 
-кодиране на данни, създаване на структури от данни и алгоритми, програмиране на различни езици;
-инсталиране, конфигуриране и администриране на софтуер, създаване на настолни, мобилни, интернет и мултимедийни приложения; 
-създаване, използване и оптимизиране на база данни;
-сглобяване и конфигуриране на компютърната система, използва приложен и специализиран софтуер, инсталира операционна система, свързва компютрите в мрежа;
-откриване, диагностика и отстраняване на проблеми и дефекти в компютъра;
-свободно използване на английски и друг чужд език, немски или руски, при ползване на специализирана литература по информатика и математика;
-отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

Успешното завършване на профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с посочените профилиращи предмети гарантира на всеки зрелостник прием в най-добрите университети в България и чужбина, работа във фирми от нивото на световните и локални IT лидери SAPLabs, VMware, HP, IBM, Musala Soft и др., където от години, и до момента са най-високо платените специалисти.

Профил „Математически“- Б паралелка, профилиращи предмети: математика и информатика, с разширено изучаване на информационни технологии. Да научим повече за този избор: 
-логическо мислене, анализиране, формулиране на прогнози, хипотези и заключения; 
-формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален и икономически характер;
-вземане на обосновани решения в различни области като математика, информатика, икономика, банково дело, туризъм, международни икономически отношения и др.;
-уеб и графичен дизайн, разработка на настолни, мобилни и интернет приложения; формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален, икономически и екологичен характер;
-свободно използване на английски език и на втори чужд- руски или немски език, при ползване на специализирана литература по математика, компютърна графика, дизайн, информатика;
-отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

Завършването на профил „Математически“ с посочените профилиращи предмети гарантира успешен прием в най-добрите университети в България и чужбина и най-вече престижна и добре платена професия в сферата на математическите науки, компютърните науки, софтуерно инженерство, правото, банковото и застрахователното дело, международните икономически отношения, административните и управленските структури, счетоводството, медиите, туризма, както в България и в световен мащаб.

Профил „Математически“- В паралелка, профилиращи предмети: математика и информатика. Да научим повече за този избор:
-логическо мислене, анализиране, формулиране на прогнози, хипотези и заключения; 
-формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален и икономически характер;
-вземане на обосновани решения в различни области като математика, информатика, икономика, банково дело, туризъм, международни икономически отношения и др.;
-уеб и графичен дизайн, разработка на настолни, мобилни и интернет приложения; 
-формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален, икономически и екологичен характер;
-свободно използване на английски език и на втори чужд- руски или немски език, при ползване на специализирана литература по математика, компютърна графика, дизайн, информатика;
-отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

Завършването на профил „Математически“ с посочените профилиращи предмети гарантира успешен прием в най-добрите университети в България и чужбина, както и престижна, добре платена професия в сферата на математическите науки, компютърните науки, софтуерното инженерство, правото, банковото и застрахователното дело, международните икономически отношения, административните и управленските структури, счетоводството, медиите, туризма, както в България, така и извън страната.