Наш ученик се подготвя с националния отбор на България по химия

mitko2018Димитър Митков на подготовка с националния отбор на България по химия.

Десетокласникът от Видинската природо-математическа гимназия заслужено попадна сред най-добрите химици в страната, които бяха извикани в Националния център за подготовка на олимпийци в София. Най-добрите ученици ще попълнят състава на националния отбор за участие на световни олимпиади и международни състезания.

Димитър Митков от 10.г клас тази година се класира на четвърто място в България на Националния кръг на 50-та юбилейна олимпиада по химия и опазване на околната среда.

Достойно представяне на националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

radoslav2018Радослав Попов от Видинската природо-математическа гимназия постигна 20-и резултат в страната на Националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование в първа състезателна група (учебно съдържание 7. – 8. клас). А от самите седмокласници, които са най-малките участници в тази група, Радослав е трети в България, което наистина е впечатляващо постижение. Престижната национална надпревара се проведе в Ямбол.

Олимпиадата по биология и здравно образование е една от най-трудните. За да достигне ученик до националния кръг в тази възрастова група се изиква той да има знания за:
биоорганични молекули- видове, структура и свойства;
надмолекулни комплекси;
прокариоти и протисти- морфология, метаболизъм, значение за природата и за човека;
еукариотна клетка- морфология, метаболизъм, мембранен транспорт, клетъчно делене;
растения, гъби, животни- устройство, жизнени процеси, класификация, биоразнообразие;
тъкани- морфология и функции;
анатомия и физиология на човека;
здравни познания за човешкия организъм;
наследственост и изменчивост на организмите;
онтогенеза и филогенеза;
популация, биоценоза, екосистема и биосфера- структура и динамика;
биотехнологични процеси- приложение в медицината и в промишлеността;
взаимодействие човек- природа.

Решаването на практическите задачи на олимпиадата изисква знания от следните области:
клетъчна и тъканна биология;
биохимия;
генетика;
антропогенеза;
анатомия, физиология и биоразнообразие на растенията и на животните;
анатомия, физиология и хигиена на човека.

 

Престижно представяне на националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

ivo2018Отличен (5.75) за Ивайло Стоянов на Националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование във ІІ група (ІХ–ХІІ клас). Престижната национална надпревара се проведе в Ямбол.

За поредна година дванадесетокласникът от Видинската природо-математическа гимназия показа, че е един от най-добрите биолози в страната и много малко не му достигна да стане лауреат от Националната олимпиада. Г-жа Цецка Асенова, която бе заедно с Ивайло на състезанието в Ямбол, сподели че той ще получи служебна бележка от МОН за постигнатата отлична оценка (5.75), която ще му послужи за приемането му във висши училища.

Олимпиадата по биология и здравно образование е една от най-трудните. За да достигне ученик до националния кръг се изиква той да има знания за:
биоорганични молекули- видове, структура и свойства;
надмолекулни комплекси;
прокариоти и протисти- морфология, метаболизъм, значение за природата и за човека;
еукариотна клетка- морфология, метаболизъм, мембранен транспорт, клетъчно делене;
растения, гъби, животни- устройство, жизнени процеси, класификация, биоразнообразие;
тъкани- морфология и функции;
анатомия и физиология на човека;
наследственост и изменчивост на организмите;
онтогенеза и филогенеза;
популация, биоценоза, екосистема и биосфера;
биотехнологични процеси- приложение в медицината и в промишлеността;
взаимодействие човек – природа.

Решаването на практическите задачи на олимпиадата изисква знания от следните области:
клетъчна и тъканна биология;
биохимия;
генетика;
анатомия, физиология и биоразнообразие на растенията и на животните;
анатомия, физиология и хигиена на човека.