Важно съобщение

Уважаеми ученици и родители,

Информираме ви, че ППМГ „Екзарх Антим I“, Училищното настоятелство и Общественият съвет в гимназията не са организатори на летни лагери на море или планина през настоящата 2018 година, нито през изминалите години. Организатор е туристическа агенция, с която гимназията не е обвързана и ние не носим  отговорност за живота и здравето на децата при участие в дадено мероприятие!

През настоящата 2018 година организатор на летните лагери и екскурзии е БТС-Видин.

При въпроси от ваша страна, относно набирането на учениците и определянето на ръководителите, базата, пътуванията и таксите, свързани с летуването на децата, моля, обърнете се към организатора-БТС в град Видин!

Румяна Петрова-директор на ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин