Математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за IV клас

Математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за IV клас ще се проведе на 09.06.2018г. в сградата на ППМГ.
Учениците да се явят в училище не по-късно от 8.30 часа на 9 юни.
Заявленията за участие ще се приемат от 01.06.2018 до 07.06.2018 г., включително в интервала от време 8.30 – 16.30 часа в канцеларията на училището от Радостина Коларова-ЗАС.