ВАЖНО за подаване на заявленията за класиране след VII клас

Уважаеми родители,

поради често задавани въпроси правим следното уточнение.
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ДЕТЕТО ВИ ДА ПОПАДНЕ В ПАРАЛЕЛКА С ПРОФИЛ „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ – ПОСОЧЕТЕ ГО КАТО ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО.

ПОДАДЕНОТО ОТ ВАС ЗАЯВЛЕНИЕ ВАЖИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ДЕТЕТО ВИ, НО НЕ И ЗА ЗАПИСВАНЕ.

ПРИ САМОТО ЗАПИСВАНЕ, КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ОТ 4-И ДО 6-И ЮЛИ, НА МЯСТО В МАТЕМАТИЧЕСКАТА ГИМНАЗИЯ, ЩЕ ПОПЪЛНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ, В КОЕТО ЩЕ ПОСОЧИТЕ ЖЕЛАНАТА ОТ ВАС ПАРАЛЕЛКА ОТ ДВЕТЕ С МАТЕМАТИМЕСКИ ПРОФИЛ.

КЛАСИРАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПО ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ И БАЛ.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УТОЧНЕНИЯ И ВЪПРОСИ:

0876 821424 – Румяна Петрова, директор ППМГ-Видин