В час с технологиите за по-качествено образование

erazum

Проект 2017-1-BG01-KA101-035772

 „В час с технологиите за по-качествено образование”

„Как да направим нашето училище по-дигитално“ беше темата на семинар, проведен с учителите от ППМГ „Екзарх Антим I“ като част от проекта „В час с технологиите за по-качествено образование“ по програма Еразъм+, мобилност на персонал в училищното образование. В края на месец май петима учители от гимназията- Лорета Борисова, Роза Георгиева, Тома Георгиев, Камелия Кюртина и Емил Андреев посетиха гр. Утрехт, Холандия и участваха в структуриран курс на същата тема. След поредица от работни срещи с преподаватели от различните методични обединения, на които те представиха конкретни идеи и електронни приложения за дигитализиране на учебно-възпитателния процес, се проведе и семинар с целия учителски колектив на Видинската природо-математическа гимназия. На семинара бяха представени платформи и инструменти за работа с електронни устройства, добри практики, споделени при работата с колеги от осем страни и впечатления от страната на лалетата. Колегите имаха възможност да участват в интерактивен урок в дигиталните платформи, усвоени на курса. Изключително интересно за всички учители беше представянето на рамката на Майкъл Фулан за цялостно дигитализиране на учебната дейност, с която участниците в курса се запознаха приложена на практика в училището в Амстердам, което посетиха. . Макар и доста революционен за нашата образователна система неговият подход дава нови възможности за по-ефективна организация на учебния процес и по-добра комуникация между ръководство, учители, ученици и родители.

Екипът за иновации подготвя „Дигитална стратегия“ на училището за предстоящите промени в процеса на дигитализация на ППМГ, която ще бъде публикувана на нашия сайт.