Борса за учебници

Борсата за учебници ще работи всеки работен ден от 14.30 до 16.00 часа – в стая 31.

Ще продължи до 26.09.2018, включително.