Стипендии за ученици по програма YES

На 10 септември стартира кандидатстването за едногодишна обменна програма YES. Кандидатстването за програмата е напълно безплатно, като желаещите следва да попълнят електронна апликационна форма в срок до 31 октомври 2018. Формулярът е достъпен на следния адрес: 
https://ais.americancouncils.org/yes

За участие в програмата могат да кандидатстват ученици, които:

– са записани в 9-ти или 10-ти клас в училище през есента на 2018;

– имат много добър или отличен успех;

– да са родени между 01 януари 2002 и 15 юли 2004;

Ученици с увреждания могат да участват независимо от класа, ако са родени между 15 февруари 2001 и 15 юли 2004.

Повече информация може да прочетете на: http://ac-see.org/new/yesbulgaria/

Повече за нас: 
Американски съвет за международно образование ( American Councils for International Education ) е международна организация, която стимулира културния диалог и обмен на ученици между САЩ и страни от Източна и Югоизточна Европа , и Евразия. Американски съвет реализира в България програма за обмен на ученици YES ( Kennedy Lugar Youth Exchange and Study ), в рамките на която 11 участника ще получат стипендия за едногодишно обучение в САЩ за следващата учебна 2019/2020 година.  Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ и покрива всички разходи, свързани с пътуването и участието в програмата, като учениците посещават държавни щатски училища и живеят при избрано специално за случая американско семейство. В България програмата YES се реализира от 2009 година, като досега 65 ученици са преминали през нея, а още 11 към момента са на обмен отвъд океана. 

Приложени ще намерите материали за програмата.

За контакти:

Йелена Джокович, 0877333013

Кристиян Найденов, 0879930228

Американски съвет за международно образование – България