Посланици на европейски ценности

европейски съюзНа 05.12.2018 г. нашия клуб „Посланици на европейски ценности“ посетиха информационен център „Европа Директно – Видин“ и участваха в беседа на тема „Институционален апарат на Европейския съюз”. На срещата обсъдихме европейските институции и предимствата, произтичащи от европейското гражданство. Разменихме идеи и планирахме следващата ни среща.