Продължаване на грипната ваканция до 30.01.2019г. вкл.

Във връзка с нарасналите стойности на заболяемост от остри респираторни заболявания и грип на територията на област Видин през седмицата 21.01.2019г. – 27.01.2019г. (144 болни – 326.23%оо), със заповед на Директора на РЗИ – Видин е удължен периодът на преустановяване на учебния процес в училищата на територията на област Видин, а именно до 30.01.2019г. вкл.

Съобщението е от официалния сайт на РЗИ-Видин

Заповед на РЗИ Видин