Информация за Националното математическо състезание „Питагор”

Информираме Ви, че Националното математическо състезание „Питагор” за ученици от lV клас от област Видин ще се проведе на 13 април 2019 година /сьбота/ от 9:00 часа до 11:30 часа в ОУ „Свети Климент Охридски”, гр. Видин.

Училище-домакин за провеждане на състезанието — ППМГ „Екзарх Антим 1”, гр. Видин.

Родителят / настойникът / попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие до директора на ППМГ „Екзарх Антим 1”, гр. Видин, както и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Заявления за участие ще се приемат в сградата на ОУ „Лобен Каравелов” гр. Видин, в канцеларията на ППМГ „Екзарх Антим 1”, гр. Видин — кабинет 407 от 9:30 до 17.00 часа до 11.04.2019 г.

Регламент >> тук

Заявление >> тук