Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че математическото състезание „Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас от област Видин ще се проведе на 18 май 2019 година /събота/ от 9:00 часа до 12:00 часа в ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин.

Училище-домакин за провеждане на състезанието — ППМГ „Екзарх Антим 1”, гр. Видин.

Родителят / настойникът / попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие до директора на ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин, както и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Заявления за участие ще се приемат в сградата на ОУ „Любен Каравелов” — гр. Видин, в канцеларията на ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин — кабинет 407 от 9:30 часа до 17:00 часа до 16.05.2019 г.

Приложения:

  1. Регламент за организиране и провеждане на математическо състезание „Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас за учебната 2018/2019 година.>>Регламент_OMT_2018-2019
  2. Заявление от родителите/настойници на учениците за участие в математическо състезание „Откриване на млади таланти”.>>Заявление за участие в ОМТ