ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ

Уважаеми ученици,

заповядайте от днес 03.06.2019 до 07.06.2019 г. да получите служебните бележки, удостоверяващи резултатите ви от олимпиадата и/или състезанията за прием в V клас, съгласно графика на дейностите по приема в V клас за 2019/20120 учебна година.
Бележките ще получите в канцеларията на ППМГ „Екзарх Антим I“– стая № 407 в сградата на ОУ „Л. Каравелов“ – Видин.