КЛАСИРАНЕ на учениците, заявили желание да бъдат записани в 5-ти клас 2019/2020 учебна година

КЛАСИРАНЕ на учениците, заявили желание да бъдат записани в 5-ти клас 2019/2020 учебна година

ПРОТОКОЛ – КЛАСИРАНЕ на учениците, заявили желание да бъдат записани в 5-ти клас 2019/2020 учебна година