ВАЖНО ЗА ПРИЕМА СЛЕД СЕДМИ КЛАС!

Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;

  • със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – Видин, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

 onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf

 График на дейностите за прием в VIII клас