Ред и условия за запознаване на учениците с резултатите с НВО – VII клас

Ред и условия за запознаване на учениците с резултатите с НВО >> тук