Важно! Указание за онлайн кандидатстването след VII клас

За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място, в определените за това училища.

Подаване на заявление по интернет – указание >> Online кандидатстване след 7 клас