График на изпитна сесия за поправителни изпити, самостоятелна форма на обучение

СЪОБЩЕНИЕ

График на изпитна сесия на ученици,

(поправителни изпити, самостоятелна форма на обучение)

 

Учебен предмет дата час място
Математика, XII клас

 

3.07.2019 г. 10:00 ч. ОУ „Любен Каравелов“
Математика, XI клас 3.07.2019 г. 10:00 ч. ОУ „Любен Каравелов“
Химия и опазване на околната среда- X клас 3.07.2019 г. 10:00 ч. ОУ „Любен Каравелов“
География и икономика- XII клас 4.07.2019 г. 10:00 ч. ОУ „Любен Каравелов“
Биология и здравно образование- X клас и XI клас 4.07.2019 г. 10:00 ч. ОУ „Любен Каравелов“

 

Директор: Р. Петрова