ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

За записване в V клас за учебната 2019/2020 година

 НЕОХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление – по образец;
  2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал;
  3. Оригинал на служебната бележка с резултатите от състезанията по чл.6.(1) от РЕГЛАМЕНТ за прием на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година в ПРОФИЛИРАНА ПРИОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“–ВИДИН.

 УТОЧНЕНИЕ!

  • Допълнителни документи, които се представят само за учениците, ползващи права по чл. 77, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (и са само за сверяване от член на комисията, който приема документите):
  • Акт за раждане за ученик, ползващи права по чл. 77, ал. 2, т. 1.
  • Документ, доказващ правото на ученик по чл. 77, ал. 2, т. 2.

КЛАСИРАНЕ на учениците, заявили желание да бъдат записани в 5-ти клас 2019/2020 учебна година

КЛАСИРАНЕ на учениците, заявили желание да бъдат записани в 5-ти клас 2019/2020 учебна година

ПРОТОКОЛ – КЛАСИРАНЕ на учениците, заявили желание да бъдат записани в 5-ти клас 2019/2020 учебна година

Отлично представяне на ДЗИ по математика

6-ДЗИОсем пълни шестици, от които три с максимален брой от 100 точки, на матурата по математика за учениците от 12.в клас на Видинската математическа гимназия с учител по математика и класен ръководител Емил Стоянов.
Браво, гордейте се г-н Стоянов!
Поздравления за Деян Емилов, Петър Тодоров, Надежда Францева, Цветан Иванов, Вяра Паскова, Мирослав Дионисиев, Дебора Данчева и Христина Георгиева.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ

Уважаеми ученици,

заповядайте от днес 03.06.2019 до 07.06.2019 г. да получите служебните бележки, удостоверяващи резултатите ви от олимпиадата и/или състезанията за прием в V клас, съгласно графика на дейностите по приема в V клас за 2019/20120 учебна година.
Бележките ще получите в канцеларията на ППМГ „Екзарх Антим I“– стая № 407 в сградата на ОУ „Л. Каравелов“ – Видин.

Шампиони на Националното състезание по информационни технологии „IT Знайко“

За поредна година учениците от ППМГ „Екзарх Антим I“ Видин показаха отлична подготовка и заеха две първи места в трите категории на Националното състезание по информационни технологии „IT Знайко“.

Екипът на Александър Перчински и Александър Мургин от 6.клас стана национален шампион в категория „Програмист“.
Екипът на Гергана Димитрова и Лилия Боянова от 7.клас триумфира с първото място в категория ИТ.

Грамоти за отлично представяне в категория „Програмист“ получиха екипите на Цветомир Петров и Ивайло Иванов от 5.клас и на Слав Славов и Теодор Витанов от 6.клас.

Браво, деца! Поздравления и за г-жа Малинка Митова!

alex

liliznaiko