Важна информация за седмокласниците, които са приети на I етап на класиранe

В Н И М А Н И Е!

Записването в ППМГ „Екзарх Антим I“ ще се извърши на датите:

 12, 15 и 16. 07.2019 г. от 8.00 до 18.00 часа,

 а на 13.07.2019 г. от 8.00 до 13.00 часа в сградата на ОУ „Любен Каравелов“ – стая 106 на партера.

Учениците да носят оригиналното свидетелство за завършено основно образование.

ПРИПОМНЯМЕ

С входящия си номер и кода за достъп от служебните бележки влезте в сайта priem.mon.bg и вижте къде сте приети!

1.Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете в училището, в което сте приети. В противен случай губите мястото си!

  1. Ако сте приети по второ или следващо желание, следва да отидете в училището, в което сте приети, и:

– да се запишете;

или

– да подадете заявление за участие във второ класиране.

👉ВНИМАНИЕ!!!

Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не участвате във второ класиране.

Желанията за участие във второто класиране не се пренареждат.

  1. Ако не сте класиран по нито едно желание автоматично участвате във второ класиране.