Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ продължава

Националната програма „Обучение за ИТ кариера” продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението се организира и ръководи от петте училища-центрове за софтуерно обучение, а именно:

  • МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
  • Професионална гимназия по комшотьрни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София
  • Технологично училище „Електрошш системи” и Технически Университет, София
  • Професионална гимназия по електротехника и елеклроника „Апостол Арнаудов”, ф. Русе и

Русенски университег „Ангел Кънчев”

  • Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов” и Университет „Проф. д-р Асен Злагаров”, гр. Бургас,

Тези центрове ще организират обучението на ученици от всички административни области на страната. Обучението за учениците от област Видин ще се организира от Професионална гимназия по комшотьрни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София

Информация за Националната програма, регистрацията за участие и график на дейностите са публикувана на сайта на програмата: https:/it-kariera.mon.bg/e-leaming/

Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение. Преди това всички кандидати следа да се регистрират, с което да заявят желанието си за участие в Националната програма.

Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в Националната програма е отворена за регистрации до 10.10.19 г. и е достьпна на сайта на програмата в секция кандидатстване https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQMMlEG0O9ZRjusXdwIKAqyLx1fzJD6v56TaE9kRdT2Bc3_w/viewform 

В периода между 11.10.2019 г. – 16.10.2019 г. на посочения при кандидатстването е-майл ще бъде изпратена парола за достьп до приемния тест.

Приемният тест ще се проведе на 17.10.2019 г. от 10:00 часа. Резервна дата: за 24.10.2019 г. Продължителност на теста: 2 часа.

Начало на обучението за първокурсниците (десетокласните през учебната 2019/2020 година) — 01.11.2019г.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“

График на обученията