Продължава инициативата бивши наши ученици да обучават настоящите ни ученици

Учениците ще бъдат запознати с новите компютърни технологии, програмирането и математиката, които са естествено взаимносвързани. Видео уроците ще бъдат провеждани ежеседмично в часовете по информатика на 12.в клас със съдействието на старши учител по информатика и ИТ инж. Даниела Цветкова. Първият урок за тази учебна година ще се състои на 09.10.2019г. /сряда/ при голям интерес от страна на дванадесетокласниците. Темата, с която ще се запознаят е „Автономни Превозни Средства и Изкуствен Интелект“. 

Предстоят още много интересни и съвременни занимания, като се очаква от учениците да засилят все повече интереса си към компютърните науки и да се реализират успешно в тази област.

Лекторът е д-р инж. Огнян Кабранов, който е завършил МГ Видин през далечната 1987 година.

 Учил в Технически университет – София, специалност – изчислителна техника от 1989 година;

● Дипломиран инженер по информационни технологии от Техническия университет Кемниц в Германия – 1996 година;

● Защитава докторска дисертация по информационни технологии в Технически университет Кемниц в Германия – 2000 година;

● 2000-2004 – хоноруван професор в Университета в Отава – Канада;

● 2004 – 2013 – Софтуерен инженер в Blackberry – Канада;

● 2013 – 2015 – Софтуерен инженер в Cisco – Калифорния;

● От 2015 – Софтуерен инженер в Apple – Калифорния.

 Темите, които ще се представят са:

1. Автононми превозни средства и изкуствен интелект;
2. Въведение в алгоритмичния език Python, част 1;
3. Въведение в алгоритмичния език Python, част 2;
4. Малко теория – K Nearest Neighbors (KNN) – метод на К най-близки съседи;
5. Разпознаване на ръкописни цифри с KNN и програмиране на Python;
6. Малко теория – логистическа линейна регресия;
7. Автоматично разпознаваме на позитивни и негативни мнения за ресторанти с логистична линейна регресия и програмиране на Python. Регресия и програмиране на Python.