ГРАФИК за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение – декември-януари 2019/2020

ГРАФИК

за провеждане на изпити за оформяне на срочни/годишни оценки

за учениците от VIII до ХII клас – самостоятелна форма на обучение – декември-януари 2019/2020

ТУК

Залите, в които се провеждат изпитите на учениците от самостоятелната форма са под видеонаблюдение