ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВИДИН

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ОБЯВЯВАНЕ ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВИДИН

Във връзка с регистрираното високо ниво на заболяемост от остри респираторни заболявания и грип на територията на област Видин през седмицата 20.01.2020г.-26.01.2020г.  (83 болни – 193.79%оо) и рязкото покачване броя на заболелите през последните два дни (27.01.2020г. и 28.01.2020г. – 49 болни) и достигнатите епидемични стойности на заболяемостта, на 28.01.2020г. се проведе заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ. Обсъдена е епидемичната обстановка и е взето решение за обявяване на грипна епидемия на територията на област Видин, считано от 29.01.2020г. С цел ограничаване епидемичното разпространение на инфекцията, е издадена заповед на Директора на РЗИ – Видин и са разпоредени необходимите противоепидемични мерки:

 1. Осигуряване на медицинското обслужване на тежко болните по домовете.
 2. Насочване на болните с тежки форми на грип, с усложнения или с повишен риск от възникване на усложнения, поради наличие на придружаващи заболявания, за хоспитализация в лечебни заведения за болнична помощ.
 3. Преустановяване на профилактични прегледи и имунизации, планови консултации на здрави бременни и кърмачета.
 4. Преустановяване на плановите операции в лечебните заведения.
 5. Преустановяване на посещенията в стационарите в лечебните заведения.
 6. Разкриване (при необходимост) на допълнителни кабинети за преглед на пациенти с грипоподобна симптоматика.
 7. Стриктно спазване на противоепидемичен и дезинфекционен режими в лечебните и детските заведения.
 8. Използване на лични предпазни средства при обслужване на болните в лечебните заведения.
 9. Създаване на необходимата организация в МБАЛ за увеличаване капацитета за прием на лица с усложненията на грип.
 10. По време на грипна епидемия детските заведения продължават да работят. Да се извършва строг сутрешен филтър от медицинските специалисти, подпомагани от преподаватели и възпитатели, с цел недопускане на болни деца и заболели лица от персонала. Откритите болни деца се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа.
 11. Преустановяване на всички масови мероприятия с цел избягване на контактите между болни и здрави лица.

Изготвено е предложение до РУО – Видин за създаване на организация за преустановяване на учебните занятия в училищата на територията на област Видин за периода 29.01.2020г. – 04.02.2020г. вкл., ограничаване на всички извънучилищни мероприятия и  преустановяване провеждането на тържества в училища и детски заведения.

/от сайта на РЗИ – Видин/