Важно!

От 02.04.2020 г. до второ нареждане учебните часове при въведеното онлайн обучение да се провеждат с намалена продължителност, както следва:

 

Клас/класове/паралелки/групи Продължителност на учебния час Продължителност на междучасията за деня
V – XII 30 минути 10 минути, без голямо междучасие

 

 Класните ръководители на паралелките уведомяват родителите на учениците за променената организация на провеждането на учебните часове.

Важно!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Важно!

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение в Република България от 16.03.2020 г. /понеделник/ до 29.03.2020 г. или до второ нареждане в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин ще се осъществява онлайн обучение на учениците чрез възможностите на електронен дневник Shkolo.bg.
В помощ на учениците могат да бъдат електронните учебници ( 5-10 клас), които се предлагат безплатно от издателствата, платформите с видеоуроци – Уча. се и Кан Академи, платформа ZOOM.
Следете съобщенията в групите на съответните класове.
Уважаеми родители и ученици, разчитаме на Вашето отговорно отношение и сътрудничество, за да продължим обучението.
Уважаеми родители, следете за здравето на децата си, подкрепяйте ги и ги мотивирайте, контролирайте изпълнението в срок на поставените от учителите им задачи и в осъществяването на обратната връзка.
С общи усилия ще се справим заедно с това предизвикателство. Всяка криза е и възможност. Време е заедно да направим по-голяма крачка напред към онлайн обучението.
Уважаеми родители, днес всички деца прекарват много време пред компютрите, таблетите и телефоните и да направим така, че това време да е полезно да натрупат знания, умения, компетентности и интерес към ученето.
Бъдете здрави и пример за вашите деца.

PS. Очаквайте допълнителни указания и съобщения.

От ръководството на ППМГ „Екзарх Антим I“

Преустановяване на учебните занятия – информация

Заповед на Министерството на здравеопазването

Училището има готовност за онлайн обучение чрез ползване на модулите на електронния дневник – „Учебно съдържание“, „Тестове“ и „Комуникация“ и платформата за видео уроци „Уча.се“.

В област Видин от 12.03.2020 г. учебните занятия се възстановяват

От утре, 12 март 2020 г., учебните занятия продължават в нормалния ритъм.
В Гимназията е направена цялостна дезинфекция, взети са всички необходими мерки за превенция на разпространението на вирусни инфекции.