Преустановяване на учебните занятия – информация

Заповед на Министерството на здравеопазването

Училището има готовност за онлайн обучение чрез ползване на модулите на електронния дневник – „Учебно съдържание“, „Тестове“ и „Комуникация“ и платформата за видео уроци „Уча.се“.