За вас, ученици в IV клас!

Утвърден държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 г.

Съгласно Заповед № РД-10-44 от 21.04.2020 г. на началника на РУО – Видин

Община, наименование на училището: Брой паралелки Брой ученици
Община Видин, ППМГ „Екзарх Антим I“ 1

26

 
Уважаеми родители и ученици,

Информираме ви, че държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 г. в  ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин ще има.

Приемът в 5-и клас ще става въз основа на по-високия резултат от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието „Математика за всеки“, което ще проведе на 28 юни 2020 година.

Състезанието ще има два модула по 90 минути, като първият модул ще бъде с по – малка трудност, а вторият ще включва  по – сложни задачи.
Очаква се промяна в Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование и регламент на състезанието. Тези документи своевременно ще бъдат публикувани  на сайта на ППМГ и във фейсбук – групата ни.

Ще бъдат информирани и директорите на началните училища.

Следете редовно съобщенията ни в тази рубрика.

Пазете се и бъдете здрави!