ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ, КОИТО СА ИЗБРАЛИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

СПИСЪК на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал