Откриване на новата учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици!
Всички сме в очакване на Новата 2020-2021 учебна година!Радваме се, че отново ще бъдем заедно в обновените ни класни и най-вече, че ще имаме възможността да споделяме идеи и преживявания!

За разлика от предишни години, тази ще е по-различна, както по отношение на откриването, така и по отношение на мерките за опазване здравето на децата, учителите и родителите.

Информираме Ви, че тържествената церемония по откриване на новата учебна година ще се състои на 15.09.2020 г. при следния график и ред:

1. За учителите и учениците от V, VIIIА, VIIIБ и VIIIВ класове – начален час 10:00 в двора на гимназията.
/При лоши метеорологични условия – в спортния салон/.
След тържествената церемония учениците от горепосочените класове заедно с класните си ръководители влизат в класните стаи за провеждане часа на класа и инструктаж за работа при KOVID.
Родителите на учениците ще бъдат допуснати само в двора на училището.
Всички присъстващи на тържественото откриване на новата учебна година са задължени да спазват противоепидемичните мерки, препоръчани от МЗ.

2. За учениците от VI, VII, IX, X, XI, XII класове – начален час 11:00 в класните стаи, където ще бъдат поздравени по радио-озвучителната система на училището.

3. За осигуряване на дистанция между паралелките достъпът до сградата на училището се извършва по следната схема:

– учениците от пети, шести, седми, осмите и деветите класове осъществяват влизането и излизането от сградата на училището през вход „ЮГО-ИЗТОК“/бившата охрана/;

– учениците от десети, единадесети и дванадесети класове осъществяват влизането и излизането от сградата на училището през вход „СЕВЕР-ЗАПАД“/откъм ул. „Паша Петко“/

Очакваме всички, които ще присъстват на тържеството да бъдат с представителното облекло, снабдени с лични предпазни средства и с огромен заряд от оптимизъм и настроение!