Важно съобщение за новата организация на учебния ден в гимназиален етап!

Заповед 152 от 28.10.2020 за нова организация на учебния ден в гимн. етап ППМГ

I час:  8.00 – 8.40                       8.40- 8.55 – междучасие

II час: 8.55 – 9.35                         9.35-9.50 – междучасие

III час:  9.50 – 10.30                    10.30-11.00 – голямо междучасие

IV час: 11.00 – 11.40                   11.40-11. 55 – междучасие

V час: 11.55 – 12.35                      12.35-   12.50 – междучасие

 VI час: 12.50- 13.30                   13.30-13.45 – междучасие

VII час: 13.45-14.25

Важно съобщение

02.11.2020г. (понеделник) е неприсъствен и неучебен ден на системата на училищното образование. Във връзка с писмо на МОН, съгласно чл.154, ал.1 от КТ 1 ноември – Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения.

През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя на основание чл. 154, ал.2 от КТ 2 ноември(понеделник)  е неприсъствен за всички учебни заведения.

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.

Линк за кандидатстване и повече информация>>ТУК

Срок за кандидатстване: от 15.07.2020 до 10.10.2020, 24:00 часа.

 Входящ тест:  17.10.2020, 10:00 часаРезервна дата: 18.10.2020, 10:00 часа.