Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.

Линк за кандидатстване и повече информация>>ТУК

Срок за кандидатстване: от 15.07.2020 до 10.10.2020, 24:00 часа.

 Входящ тест:  17.10.2020, 10:00 часаРезервна дата: 18.10.2020, 10:00 часа.